• Ulusal OSGB
  Eğitimler, Mobil Sağlık, Risk Analizi
 • İş Güvenliği
  İş Güvenliğinde Güvenilir Bir Dost!
 • Mobil Sağlık Hizmetleri
  6'Dan Fazla Mobil Sağlık Hizmeti
 • Eğitimlerimiz
  Başarılı Her Kursiyerimize MEB Onaylı Sertifika

Kurumsal "Size daha iyi hizmet sağlayabilmek için 2014'den beri faaliyetteyiz."

Misyonumuz

İçerik Güncelleniyor....

Vizyonumuz

İçerik Güncelleniyor....

Kuruluşumuz

Aile şirketi olan firmamız; İş Sağlığı Yöneticimiz Dr. Atilla Gündüz Ulusal Cibali Sosyal Sağlık Güvenlik Birimi’nde müfettişlik görevinden emekli olduktan sonra İş Güvenliği Yöneticimiz Mak. Müh. Kayhan Ulusal ve İnş. Müh. Oğuzhan Ulusal ile 27.10.2014 tarihinde kurulmuştur. Yapı İnşaat, tekstil, otomotiv, sağlık, kozmetik, elektrik, sanayi, gıda, petrol, ulaştırma, imalat, lojistik vb. sektörlerde kurucu üyeler haricinde 5 İş Güvenliği Uzmanı, 2 Doktor ve 2 Sağlık Personeli ile toplam 12 kişilik kadromuz ile hizmet sektöründeki faaliyetlerine devam etmektedir. Çorlu ve Kocaeli’de dahil İstanbul ve çevre sınırları dahilinde 200’e yakın işyerine hizmet verilmektedir. Tüm bu hizmetler konularında uzman; İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İş Yeri Hekimlerimiz tarafından İSG yönetmeliklerine uygun olarak yönetilmektedir. Referans verdiğimiz işyerleri ve iştirakleri ile beraber 200 kişi ve üzerinde çalışan sayısı olan seçkin firmalardan oluşmakta ve hepsinde direk değerli işyeri sahiplerimiz refere edilmiştir. Saygılarımızla,...

Yönetim Kadromuz

Op. Dr. Atilla Gündüz ULUSAL / İş Sağlığı Yöneticisi Doğum Tarihi: 01,01,1951 1951 Trabzon doğumlu İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi 1972 mezunudur ve uzmanlık eğitiminide aynı fakültede tamamlamıştır. Değişik devlet ve SSK hastanelerinde  uzman hekim ve yönetici olarak ayrıca SGK' da Tıbbi denetmen olarak görev yapmıştır.1 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ulusal OSGB' de kurucu ortaklardan olup İş Sağlığı Yöneticiliği ve iş yeri hekimi görevine devam etmektedir.. Mak. Müh. Kayhan ULUSAL / İş Güvenliği Yöneticisi Doğum Tarihi: 10.01.1973 1973 İstanbul doğumlu Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 1993 mezunudur. 1993'te kurduğu mekanik taahhüt firması Ulusallar Mühendislik yanısıra 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ulusal OSGB' de kurucu ortaklardan olup İş Güvenliği Yöneticiliği ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.. İnş. Müh. Oğuzhan ULUSAL / C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Doğum Tarihi: 29.08.19811981 Trabzon doğumlu Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2003 mezunudur. Çeşitli projelerde şantiye şefliği ve proje müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren Ulusal OSGB' de kurucu ortaklardan olup yönetim kurulu üyesi ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak görevine devam etmektedir.. ...

Hesaplama Araçları

Çalışan sayınıza göre İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmanız Gerekir?

Hizmetlerimiz "En büyük hizmetimiz sizin sağlığınız ve güvenliğiniz dir."

Hizmet Detayları

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında olan hizmetlerin tamamını vermek ve danışmanlık yapmak. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde görevlendirilmek üzere, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ile diğer sağlık personelini istihdam etmek ve bu kişileri denetlemek. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak. İş yerlerine, çeşitli kurum ve kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü sertifika ve kalite belgesi alınması için gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermek. Modüler danışmanlık hizmetleri (risk analizleri, çalışanların sağlık raporları, yangın tatbikat raporları, acil durum planları, iş güvenliği kurul defterleri hakkında vb.) vermek. İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlamak. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasıyla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapmak. İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumları belirleyerek, acil durum planını hazırlamak, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.  Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak.

Mobil Sağlık

Yönetici ve çalışan sağlık taramaları  Aşı uygulamaları  Sağlık takibi

Eğitimler

Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,c) İşyeri temizliği ve düzeni,d) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar   2. Sağlık konuları a) Meslek hastalıklarının sebepleri,b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,d) İlkyardım   3. Teknik konular a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,b) Elle kaldırma ve taşıma,c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,e) Ekranlı araçlarla çalışma,f) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,g) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,h) Güvenlik ve sağlık işaretleri,ı) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,i) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,j) Tahliye ve kurtarma

Risk Analizi

İş yerlerinde risk analizi yetkili iş güvenliği uzmanlarının ele aldığı değişkenlerle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin ve yorumların bütünüdür. Risk analizinin amacı iş yerlerinin çalışma koşullarında kaynaklanan hertürlü tehlike ve riskleri azaltmak, azaltmanın mümkün olmadığı yerlerde, insan sağlığını etkilemeyen kabul edilebilir risk seviyesine düşürmektir. Bu riskler iş kazaları olabileceği gibi her türlü meslek hastalığı ve diğer sağlık riskleride olabilir. Bu prosedürün yürütülmesinden iş sağlığı ve güvenliği kurulu risk değerlendirme ekibi acil durum ekipleri, tüm bölüm şeflerii tüm personel taşeronlar sorumludur. İşçi çalıştıran apartmanlar ve tüm işyerlerinin 1 ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi(analizi) yapması gerekiyor.Risk analizi yaptırmamanın cezası İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına göre 3.361,00 TL, aykırılığın devamı halinde her ay 5.041,00 TL çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymayanlara ise her çalışan için 1.120,00 TL idari para cezası uygulanacağı kanunda açıkça belirtilmiştir.

Haberler "Güncel haberlerimizle yanınızdayız."

İdari para cezaları arttırıldı.

İdari para cezaları ciddi oranda artış gösterdi! Yeni yılla birlikte 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda (İSG) belirtilen hususları yerine getirmeyen işletmelere uygulanan para cezası oranları artırıldı. Bugün açıklanan ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden değerleme oranına göre belirlenen İSG Kanunu'ndaki idari para cezaları çok can yakacak. Risk analizi yapmayan işverenlere 63 bin 853 lira para cezası uygulanacak. Kanunda belirtilen çalışmaları yapmayan işletmelere 500 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.Yenilenen para cezası oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna bugün duyuruldu. Yeni düzenlemeyle birlikte iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almayan, organizasyonu yapmayan, gerekli araç ve gereçleri sağlamayan, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmeyen ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmayan işveren artık 2 bin 240 lira ceza ödemek zorunda kalacak.İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMAYANLARA 5 BİN 601 TL CEZA YAZILACAK İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemenin cezası 2 bin 240 lira olarak uygulanacak. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmayanlara da 5 bin 601 lira para cezası kesilecek. İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mek'n sağlamayan ve iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlayan işverenlere de bin 680 lira ceza yazılacak. KAPATILAN İŞYERİNİ AÇMANIN CEZASI 89 BİN TL OLDU Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamanın cezası geçen yıl 3 bin 361 liradan başlayıp, tekrar eden her ay için 5 bin 41 lira olarak uygulanırken yeni yılla birlikte bu ceza 63 bin 853 liraya yükseldi. İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek, durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek gibi durumlarda ise her bir kusur için ayrı ayrı 89 bin 629 lira ceza uygulanacak. Büyük kaza önleme politika belgesini hazırlamayanlara 56 bin 18 lira, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurumu tarafından çağrıldıkları zaman gelmeyenlere, ifade ve bilgi vermeyenlere gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermeyenlere de 12 bin 181 lira ceza uygulanacak. İş güvenliği uzmanları, son günlerde kapatma ve yüksek cezaların iş sağlığı ve güvenliğini ciddiye almayan, 'kulağımı tıkarım, işlerimi yaparım' mantığı ile hareket eden işverenleri büyük sıkıntılara soktuğunun görüldüğünü dile getirdi. Uzmanlar, "Aynı durum tüm kamu kurumları için de söz konusu. Kurum müdürleri, 'bana bir şey olamaz' mantığı ile hareket etmesinler aksi takdirde kesilecek cezalar kendilerine rücu edilecek, kamu kurumlarında idareci olan arkadaşları tekrar uyarıyoruz ciddi sıkıntılar sizi bekliyor. Ceza ödememek için idarecilik yapığınız kurumlarda iş güvenlik uzmanı ve işyeri hekimlerini görevlendirin, risk analizlerini, acil durum planlarını yaptırın ve çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırın." uyarısında bulunuyor.

Devamını Görüntüle
Türkiye'de 2014 yılında 1.886 işçi hayatını kaybetti!

2014 yılında 1.886 işçi hayatını kaybetti. Türkiye, 2014’te Soma, Torunlar ve Ermenek’te yaşanan iş cinayetleri ile sarsıldı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiği, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçilerle, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiği kadarıyla 2014’te en az 1.886 işçi öldü. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verdiği bilgilere göre:- Mayıs ayında 427 işçi, Ekim ayında 171 işçi ve Ağustos ayında 160, Aralık ayında 127 işçi can verdi.- Yaşamını yitiren 1.886 işçiden 29’u meslek hastalığı nedeniyle öldü.- İnşaat işkolunda 423 işçi, maden işkolunda 386 işçi ve tarım işkolunda 309 işçi öldü.- Trafik/servis kazası nedeniyle 421 işçi, zehirlenme/boğulma nedeniyle 395 işçi ve düşme nedeniyle 298 işçi öldü.- 54 çocuk işçi öldü.- 132 kadın işçi öldü.- 53 göçmen işçi öldü.- 331 emekli ya da emeklilik çağında çalışan işçi öldü.- Manisa’da 343 işçi, İstanbul’da 198 işçi ve Kocaeli’nde 67 işçi öldü.

Devamını Görüntüle
Bir işçimiz daha hayatını kaybetti

İnşaatta iş kazası sonucu bir işçimiz daha hayatını kaybetti.Kadıköy Kozyatağı'nda bir rezidans inşaatında 14. kattaki iskelenin çökmesi sonucu demir ve kalasların üzerine düşen işçi hayatını kaybetti. Ölüm haberi üzerine işçinin arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Devamını Görüntüle
Yine Kaza! İnşaat Çöktü 7 İşçi Öldü!

Çerkezköy'ün Atatürk Caddesi üzerinde Ziraat Bankası'nca yaptırılmakta olan 5 katlı hizmet binası pazar günü saat 16.00 sıralannda çöktü. Enkaz altında kalan işçilerden Ebubekir Akın, Siileyman Çiçekli, Kemal Kırımlı, Ahmet Karagöz, Mehmet Karagöz ve Bosnalı S'akup Getoviç ile kim-liği belirlenemeyen bir kişi hayatlannı kaybettiler.

Devamını Görüntüle
Şantiyede Metraj Yapılırken Meydana Gelen İş Kazası

Meydana gelen olay Sakarya'nın Erenler ilçesinde, inşaatta ölçüm yaptığı metrenin enerji nakil hattına temas etmesi sonucu akıma kapılan işçi ağır yaralanarak gelişmiştir.Erenler Güney Mobilyacılar Sanayi Sitesi'ndeki bir inşaatta sabah saatlerinde iskelede metreyle ölçüm yapan Sabit Ü. (27), metrenin enerji nakil hattıyla temas etmesi sonucu 34 bin 500 voltluk akıma kapıldı. Çarpılma sonucu yere düşen Sabit Ü. yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, olayın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Olay sırasında oluşan kısa devre nedeniyle bölgede elektrik kesintisi meydana geldi.Bu arada Sabit Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Devamını Görüntüle
İş Kazası Sonucu Felç Olan İşçiye Rekor Tazminat

Kocaeli'ndeki bir tersane inşaatında çalışırken yaşanan iş kazası sonucu felç olan işçi, işverene karşı girdiği hukuk mücadelesini kazanarak toplam 1 milyon 650  Bin TL tutarında tazminat almaya hak kazandı. Gerekli İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmadığı için verilen bu tazminat bedeli tüm iş verenlere bir örnek teşkil etmeli ve bu gibi olayların yaşanmaması için her iş veren konusunda uzman bir osgb ile anlaşmalı ve ortaya çıkacak maddi manevi tüm zararların önüne geçmelidir. Her türlü sorularınız için İstanbul Avrupa yakası Beylikdüzü 'ndeki firmamız Ulusal OSGB ye ulaşabilirsiniz.

Devamını Görüntüle
Yeni İş Güvenliği Paketi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İş Güvenliği için hazırlanan eylem planını açıkladı. Maden işletmeleri ve inşaatlar için planlanan tarihi değişikleri açıklayan Davutoğlu, sertifikası olmayan işçilerin hiçbir alanda çalışamayacağını da belirtti. Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları: İş güvenliği paketini bu hafta Meclis'e vereceğiz. 95 maden ocağı işletmesini durdurduk. Asansör faciasından sonra 2079 inşaat denetlendi, 1610 inşaat durduruldu. Yasal düzenlemeyi yapmış olabilirsiniz, teftiş yaparsınız, inşaatı durdurursunuz ama en önemlisi çalışma sistemini değiştirmektir. Hükümetimiz çalışma şartlarını iyileştirmek için her türlü yasal tedbiri alacak. Mesela sadece sonunda bir şey üretmek değil, çalışanlarımızın can güvenliğini de sağlamak önemli. Vatandaşlarımızı kendi güvenlikleri için bilgilendirmek de çok önemli. 6 Eylül'den bu yana, her Bakanlar Kurulu toplantısında iş güvenliği konusunu ele aldık. İşçi ve işverenlerin, STK'ların mevzuatları incelemesi ve önerilerle gelmesi lazım. Hem demokratik standartlarda bir ülke olarak sömürünün önüne geçmek lazım hem de üretime devam etmek lazım. Hukukun devam edebilmesi için işletmelerin devam etmesi de lazım. İŞTE İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİNİN MADDELERİ 1-Mesleki yeterlilik sertifikası alınacak 2-Zorunlu iş sağlığı ve eğitimi 3-Yapı denetim firmaları iş güvenliği sorumluluğunu üstlenecek 4-İnşaatlarda şantiye şefine, madenlerde şeflerine iş güvenliği uzmanı olma zorunluluğu getireceğiz 5-Yaptırımlarda ödül-ceza formatı gelecek Çok tehlikeli iş kategorisinde 3 yıl hiçbir sorun çıkmaması durumunda işverenlerden sigortaları asgari düzeyde tahsil edeceğiz. 6-İdari para cezalarında yaptırımlar getireceğiz 7-Kamu ihale şartlarına çok ciddi yükümlülükler getireceğiz 8- Rödevans, kiralama işlerinde üretim zorlamalarını önlemek için tedbirler getireceğiz 9- Rödevans sürelerini 15 yıldan az olmama şartı getireceğiz 10- Kamuda rödevans olacak ama bütünüyle bu iş başka bir taşerona devredilemeyecek 11- Özel sektörede rödevans olmayacak 12-Standartlara uygun kişisel koruyucu donanım sağlamayanlara idari para cezası uygulanacak 13-İşverenin ölümlü iş kazasında işveren kusurlu bulunursa alacağı cezaya ilave olarak 2 yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek. 14- Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin kaydı ve konumları için çip uygulanacak 15- Maden dokümanları mutlaka elektronik ortamda paylaşılacak 16-Maden ve inşaatlarda iş güvenliği denetimleri fotoğraflı olacak 17-Tatbikatların 6 ayda bir yapılması ve kayda alınması 18-Acil durumlarda çıkışın kolay olması için fosforlu hayat hattı kurulacak 19-Alo 171'e ek bir düzenleme yapılacak 20-Kömür madenleriyle ilgili mevzuatları gözden geçirip yasal düzenleme yapacağız 21-Madencilik sektörüyle ilgili ömrü biten işletmelerin değerlendirilmesi MADENLERE ÖZEL DÜZENLEME -Maden şirketleri belli bir geçiş sürecinde çalışanlara hayat sigortası yapacak -Maden sahalarının denetimi -Küçük işletmelerin birleşmesini sağlayacağız -Madenin türüne göre ruhsat alanlarını düzenleyeceğiz -Devlet hakkı bedelini kademeli olarak belirleyeceğiz -Tek bir kalemde ruhsat bedelini toplayacağız -Ruhsat bedelinin bir kısmını faaliyeti biten madenler için kullanacağız -Küçük işletmelere devlet hakkı konusunda kolaylık sağlanacak -Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluşturacağız -Ruhsat talebi sırasında mali yeterlilik standardı getireceğiz -İşletme projeleri içerik bakımından gözden geçirilecek -Maden işletmelerinde çalışacaklar için eğitimler yapılacak -Kamuoyu duyarlılığının arttırılması "EN ÖNEMLİSİ ZİHNİYET" İhtiyaç olması halinde Türk Ceza Kanunu'nda düzenlemeler yapılacak. Zihniyeti değiştirmeden insanların davranışlarını değiştiremezsiniz. Hangi yasal zorunluluğu getirirseniz getirin bilinçli insan faktörü çok önemli. İnsan kendini kontrol etmediği zaman hiçbir yasal düzenleme sonuç getirmiyor. Mesleki eğitim alanında çalışmalarımızı arttıracağız. Yasa çıktıktan sonra işçi sendikalarının önemsemesi lazım. İşçilerin yasal haklardan haberdar olması lazım. Sendikaların kendi mensuplarını bilinçlendirmesi lazım. "SİGORTA ŞİRKETLERİ DEVREYE GİRECEK" Hayat sigortaları için geçiş süreci hazırladık. Bunun getireceği fayda çok önemli çünkü bu sefer bir öz denetim olacak. Devletin yasağını delmek çok hakmış gibi görülüyor. Polisi atlatayım emniyet kemerini çıkarayım diyen zihniyet ile olmaz. Özel bir sigorta şirketi denetim işini üstlendiğinde kontroller artacak. Bir kayıp halinde adaletsizliklere yol açacak durumlar olmayacak. Son olaylarda işletme sahipleri yüzünden kayıplar yaşadık. Bazı yerlerde sigorta şirketleri ile görüşülür ve değerlendirme yapılır. ÖLÜM OLMASA DAHİ... Müfettiş gelip madenin bir bölümünde işi durduruyor, sonra işveren müfettişi dinlemeyip durdurulan işi başlatırsa ve kaza gerçekleşirse ölüm olmasa dahi işveren yargılanacak. Bir inşaatın belli bir bölümünde de işin durdurulması konusunda aynı uygulama olacak. Yaşam odasının daha sık yerleştirilmesi gerekir.

Devamını Görüntüle