Sıkça Sorulan Sorular

OSGB nin Sorumlulukları Nelerdir?

Osgb 6331 sayılı "iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" çerçevesinde yayımlanan ve yayımlanacak yönetmeliklere uyum sağlanması amacıyla; revizyon önerilerinin "iş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının" geliştirilmesi ve revizyonu konularında iş verenlere yardımcı olur. Gerekli belge, dökümantasyon, yazışma talimatname eğitim tutanakları, iş kazaları ve meslek hastalıkları ramak kala olay ve iş kazalarının önlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün oluşturulması ve benzeri konularda çalışanların bilgilendirilmesi konusunda iş verenlere bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapacaktır.

Ulusal OSGB konularında uzman ve tecrübeli iş güvenlik uzmanları ve işyeri hekimleri ile kanun ve yönetmeliklere uygun gerekli tüm işlemleri yapmak ve eğtimleri vermekle firmanıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda kusursuz bir hizmet verir.

Paylaş: