Sıkça Sorulan Sorular

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Osgb) Nedir?

Ulusal OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında olan hizmetlerin tamamını vermek ve danışmanlık yapmak. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nde görevlendirilmek üzere, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ile diğer sağlık personelini istihdam etmek ve bu kişileri denetlemek. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak. İş yerlerine, çeşitli kurum ve kuruluşlara iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü sertifika ve kalite belgesi alınması için gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermek. Modüler danışmanlık hizmetleri (risk analizleri, çalışanların sağlık raporları, yangın tatbikat raporları, acil durum planları, iş güvenliği kurul defterleri hakkında vb.) vermek. İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapmak ve öneriler hazırlamak. Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasıyla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapmak. İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumları belirleyerek, acil durum planını hazırlamak, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgileri ve çalışma sonuçlarını kayıt altına almak asli görevlerimizdir.

Paylaş: