Risk Analizi

İş yerlerinde risk analizi yetkili iş güvenliği uzmanlarının ele aldığı değişkenlerle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin ve yorumların bütünüdür. Risk analizinin amacı iş yerlerinin çalışma koşullarında kaynaklanan hertürlü tehlike ve riskleri azaltmak, azaltmanın mümkün olmadığı yerlerde, insan sağlığını etkilemeyen kabul edilebilir risk seviyesine düşürmektir. Bu riskler iş kazaları olabileceği gibi her türlü meslek hastalığı ve diğer sağlık riskleride olabilir.

Bu prosedürün yürütülmesinden iş sağlığı ve güvenliği kurulu risk değerlendirme ekibi acil durum ekipleri, tüm bölüm şeflerii tüm personel taşeronlar sorumludur.

İşçi çalıştıran apartmanlar ve tüm işyerlerinin 1 ocak 2013 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi(analizi) yapması gerekiyor.
Risk analizi yaptırmamanın cezası İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına göre 3.361,00 TL, aykırılığın devamı halinde her ay 5.041,00 TL çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymayanlara ise her çalışan için 1.120,00 TL idari para cezası uygulanacağı kanunda açıkça belirtilmiştir.

Paylaş: