Haberler

Yeni İş Güvenliği Paketi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İş Güvenliği için hazırlanan eylem planını açıkladı. Maden işletmeleri ve inşaatlar için planlanan tarihi değişikleri açıklayan Davutoğlu, sertifikası olmayan işçilerin hiçbir alanda çalışamayacağını da belirtti.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları: İş güvenliği paketini bu hafta Meclis'e vereceğiz. 95 maden ocağı işletmesini durdurduk. Asansör faciasından sonra 2079 inşaat denetlendi, 1610 inşaat durduruldu. Yasal düzenlemeyi yapmış olabilirsiniz, teftiş yaparsınız, inşaatı durdurursunuz ama en önemlisi çalışma sistemini değiştirmektir. Hükümetimiz çalışma şartlarını iyileştirmek için her türlü yasal tedbiri alacak. Mesela sadece sonunda bir şey üretmek değil, çalışanlarımızın can güvenliğini de sağlamak önemli. Vatandaşlarımızı kendi güvenlikleri için bilgilendirmek de çok önemli.

6 Eylül'den bu yana, her Bakanlar Kurulu toplantısında iş güvenliği konusunu ele aldık. İşçi ve işverenlerin, STK'ların mevzuatları incelemesi ve önerilerle gelmesi lazım. Hem demokratik standartlarda bir ülke olarak sömürünün önüne geçmek lazım hem de üretime devam etmek lazım. Hukukun devam edebilmesi için işletmelerin devam etmesi de lazım.

İŞTE İŞ GÜVENLİĞİ PAKETİNİN MADDELERİ

1-Mesleki yeterlilik sertifikası alınacak

2-Zorunlu iş sağlığı ve eğitimi

3-Yapı denetim firmaları iş güvenliği sorumluluğunu üstlenecek

4-İnşaatlarda şantiye şefine, madenlerde şeflerine iş güvenliği uzmanı olma zorunluluğu getireceğiz

5-Yaptırımlarda ödül-ceza formatı gelecek

Çok tehlikeli iş kategorisinde 3 yıl hiçbir sorun çıkmaması durumunda işverenlerden sigortaları asgari düzeyde tahsil edeceğiz.

6-İdari para cezalarında yaptırımlar getireceğiz

7-Kamu ihale şartlarına çok ciddi yükümlülükler getireceğiz

8- Rödevans, kiralama işlerinde üretim zorlamalarını önlemek için tedbirler getireceğiz

9- Rödevans sürelerini 15 yıldan az olmama şartı getireceğiz

10- Kamuda rödevans olacak ama bütünüyle bu iş başka bir taşerona devredilemeyecek

11- Özel sektörede rödevans olmayacak

12-Standartlara uygun kişisel koruyucu donanım sağlamayanlara idari para cezası uygulanacak

13-İşverenin ölümlü iş kazasında işveren kusurlu bulunursa alacağı cezaya ilave olarak 2 yıl boyunca kamu ihalelerinden men edilecek.

14- Yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin kaydı ve konumları için çip uygulanacak

15- Maden dokümanları mutlaka elektronik ortamda paylaşılacak

16-Maden ve inşaatlarda iş güvenliği denetimleri fotoğraflı olacak

17-Tatbikatların 6 ayda bir yapılması ve kayda alınması

18-Acil durumlarda çıkışın kolay olması için fosforlu hayat hattı kurulacak

19-Alo 171'e ek bir düzenleme yapılacak

20-Kömür madenleriyle ilgili mevzuatları gözden geçirip yasal düzenleme yapacağız

21-Madencilik sektörüyle ilgili ömrü biten işletmelerin değerlendirilmesi

MADENLERE ÖZEL DÜZENLEME

-Maden şirketleri belli bir geçiş sürecinde çalışanlara hayat sigortası yapacak

-Maden sahalarının denetimi

-Küçük işletmelerin birleşmesini sağlayacağız

-Madenin türüne göre ruhsat alanlarını düzenleyeceğiz

-Devlet hakkı bedelini kademeli olarak belirleyeceğiz

-Tek bir kalemde ruhsat bedelini toplayacağız

-Ruhsat bedelinin bir kısmını faaliyeti biten madenler için kullanacağız

-Küçük işletmelere devlet hakkı konusunda kolaylık sağlanacak

-Maden arama çalışmaları için teşvik mekanizmaları oluşturacağız

-Ruhsat talebi sırasında mali yeterlilik standardı getireceğiz

-İşletme projeleri içerik bakımından gözden geçirilecek

-Maden işletmelerinde çalışacaklar için eğitimler yapılacak

-Kamuoyu duyarlılığının arttırılması

"EN ÖNEMLİSİ ZİHNİYET"

İhtiyaç olması halinde Türk Ceza Kanunu'nda düzenlemeler yapılacak. Zihniyeti değiştirmeden insanların davranışlarını değiştiremezsiniz. Hangi yasal zorunluluğu getirirseniz getirin bilinçli insan faktörü çok önemli. İnsan kendini kontrol etmediği zaman hiçbir yasal düzenleme sonuç getirmiyor. Mesleki eğitim alanında çalışmalarımızı arttıracağız. Yasa çıktıktan sonra işçi sendikalarının önemsemesi lazım. İşçilerin yasal haklardan haberdar olması lazım. Sendikaların kendi mensuplarını bilinçlendirmesi lazım.

"SİGORTA ŞİRKETLERİ DEVREYE GİRECEK"

Hayat sigortaları için geçiş süreci hazırladık. Bunun getireceği fayda çok önemli çünkü bu sefer bir öz denetim olacak. Devletin yasağını delmek çok hakmış gibi görülüyor. Polisi atlatayım emniyet kemerini çıkarayım diyen zihniyet ile olmaz. Özel bir sigorta şirketi denetim işini üstlendiğinde kontroller artacak. Bir kayıp halinde adaletsizliklere yol açacak durumlar olmayacak. Son olaylarda işletme sahipleri yüzünden kayıplar yaşadık. Bazı yerlerde sigorta şirketleri ile görüşülür ve değerlendirme yapılır.

ÖLÜM OLMASA DAHİ...

Müfettiş gelip madenin bir bölümünde işi durduruyor, sonra işveren müfettişi dinlemeyip durdurulan işi başlatırsa ve kaza gerçekleşirse ölüm olmasa dahi işveren yargılanacak. Bir inşaatın belli bir bölümünde de işin durdurulması konusunda aynı uygulama olacak.

Yaşam odasının daha sık yerleştirilmesi gerekir.

Paylaş: