OSGB Tanımı

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile tanımlanmış; her türlü iş yerine, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini sağlayan kuruluşlardır.
 
OSGB’lerle ulaşmak istenen hedefler;
  • İSG hizmetlerinin düzenlenmesi ve kurumsallaşması,
  • İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile işverenlerin Bakanlık kontrolünde kaliteli ve güvenceli bir şekilde bir araya gelmesi,
  • İSG hizmetlerine erişimin artırılması, standartlaştırılması ve yaygınlaştırılması,
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını asgari düzeye indirmek ve “güvenlik kültürü”nün oluşturulması.
olarak özetlenebilir.
 

Paylaş: