OSGB Faydaları

İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlık hizmetlerinin işveren tarafından karşılanıyor olmasının firmaya maliyeti; aynı hizmetlerin bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden alınmasından daha fazladır. Bu hizmetlerin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden alınması durumunda firmanın iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için ödemekle yükümlü olduğu; 
 • SGK ve gelir vergisi ödemeleri,
 • İhbar ve kıdem tazminatı sorumlulukları,
 • Yıllık ücretli izin sorumlulukları
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından karşılanır ve firma yıl boyu kesintisiz hizmet alır.
 
 • Firmaların kendi iş sağlığı ve güvenliği birimlerini kurmaları halinde, belirlenmiş ölçüdeki oda alanlarını bulundurma zorunluluğu ortadan kalkar. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğu ortadan kalkar.
 • Firmanın eksiklik ve gereklilikleri profesyonel bir kadro tarafından giderilir. Hizmet kalitesi artar. 
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe gelemeyen personel yerine aynı niteliklere haiz başka bir personel görevi yürütür, zaman kaybı olmaz.
 • Tecrübeli bir ekip, cezai ve hukuki sorumlulukların takibi ve denetlemesi için danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.
 • Halihazırda devam eden iş yeri sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilerek sürekliliğini sağlar.
 • Tüm hizmetlerin tek bir çatı altında verilmesini, ortak bir disiplinle yürütülmesini ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği kazanımlarının en üst düzeyde olmasını sağlar.
 • İşin sürdürülebilirliği OSGB çalışanları tarafından sağlanır. 
 • Hizmet verilen tüm kurumlarda haftalık, aylık ve yıllık hasta istatistikleri tutulur.
 • İstenilen zamanlarda İnsan Kaynakları Departmanı’ na raporlama yapılır. 
 • Çalışanların sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler işveren adına istenen formatta kayıt altına alınır, gizlilik ilkeleri dahilinde saklanır ve işveren adına bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçler takip edilerek işverene raporlama yapılır.

Paylaş: