Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği konusu çalışma hayatının en temel konularından biridir.

Dünya Çalışma Örgütü tahminlerine göre, dünya üzerinde 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her yıl dünya üzerinde yaklaşık 340 milyon çalışan iş kazası geçiriyor ve 160 milyon çalışan/eski çalışan da meslek hastalıklarına maruz kalıyor. Toplamda 2,3 milyon çalışan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybediyor.

Avrupa ülkelerinde ise iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu yılda 5.500 kişi hayatını kaybediyor, 75.000 kişi sürekli çalışamaz duruma geliyor. Bunun sonucunda da 149 milyon iş günü ve 20 milyar Euro’luk maddi kaybın meydana geldiği rapor ediliyor.

Hem manevi hem de maddi olarak bu kayıpların önlenebilmesi için artık tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım önlemler alınması gerekiyor.   

Paylaş: