Politakamız

  • Stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyon yapımızı dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmayı sağlamak,
  • İnsan kaynaklarımızın en etkin şekilde kullanılması ve yönetim gücünün hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi için bireysel ve takım performansını geliştirmek,
  • Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ile kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
  • Eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, girişimci, enerjik, kendini, işini ve ekibini geliştirmeyi hedefleyen, Topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kuruluşumuza kazandırmaktır.
Temel amacımız
 
Çağdaş yönetim anlayışlarını kurum kültürümüzle bütünleştirerek uygulamak ve kuruluşumuza Topluluk değerlerini benimseyip hayata geçirecek kişiler kazandırır. 

Paylaş:

Diğer Hizmetlerimiz